พระวิสุทธิเทพ

พระวิสุทธิเทพ ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อเรซิ่น ปิดเงิน ประดับเพชร พระดับกระจกที่ฐาน