พระสังฆทาน

พระถวายสังฆทาน หน้าตัก 26 นิ้ว ปิดทองประดับเพชร เนื้อเซิ่น